28/01/2024 IV Niedziela Zwykła
07:15za sp. dziadków z rodzin Kotłowskich, Domaszk, Hinc i Chylewskich
07:15za śp. Teresę Dawidowską – int. Róży Matek św. Anny Z Borzestowa (ze. P. Dawidowska)
07:15za przyczyną Matki Bożej Sianowskiej o Boże błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny w 21 rocznicę ślubu Anny i Zbigniewa
09:00– w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i orędownictwo św. Józefa naszego patrona oraz łaskę zdrowia dla całej rodziny
09:00– w podziękowaniu za odebrane łaski w starym roku z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, orędownictwo św. Józefa naszego patrona oraz łaskę zdrowia dla Róży Matek św. Marii Magdaleny z Borucina i ich rodzin
10:30Kamienica Szlachecka: za śp. Franciszka i Zdzisławę Grzonka
11:00za śp. Wacława Witka w rocznicę śmierci
18:00za śp. rodziców z obojga stron i zmarłych z rodzin Leyk i Hinca
18:00o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej Królowej Kapłanów, orędownictwo naszego patrona św. Józefa i łaskę zdrowia dla ks. proboszcza    
29/01/2024 Poniedziałek
17:30za śp. Wiktorię, Franciszka, Zbigniewa, Elżbietę, Michała, Danutę, Floriana i Andrzeja w rocznicę urodzin Wiktorii
18:15za śp. Brunona z okazji 81 urodzin oraz śp. teściów Anastazego i Annę    
30/01/2024 Wtorek
07:15za śp. Władysława Stencla w 15 rocznicę śmierci
08:00o radość nieba dla śp. syna Tobiasza i dziadka Józefa
16:30za śp. Klarę Woźniak w 12 w rocznicę śmierci, Stanisława oraz Anastazego Furman  
31/01/2024 Środa
07:15za sp. rodziców Rozalię i Michała Kitowskich, Antoniego i Annę Domaszk oraz Jana i Bożenę Domaszk
09:00Kamienica Szlachecka – za śp. babcię Łucję Klawikowską oraz dziadka Józefa
17:30za śp. Łukasza Formela za okazji urodzin
17:30Za śp. Gertrudę Borowską – int. Róży Matek z Nowej Ameryki (ks. Proboszcz)  
01/02/2024 Czwartek
17:30o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w tym z naszej parafii
17:30za zmarłych z rodzin Lewna i Garus w rocznicę śmierci taty (ks. Proboszcz)
18:15o łaskę nieba dla śp. rodziców Agnieszkę i Bernarda Stencel w rocznicę śmierci matki
18:15Msza Święta gregoriańska – za śp. Annę Bednarek (PELPLIN)  
02/02/2024 Piątek
07:15za sp. Jana, Apolonię i Zygmunta
07:15za śp. matkę Teresę Ulenberg z okazji urodzin oraz ojca Wiktora Ulenberg (ks. Proboszcz)
07:15za śp. Agnieszkę i Józefa oraz zmarłych z rodziny Jóskowskich i Lewna (ks. Jarosław Koch)
09:00 17.00 18.00Kamienica Szlachecka – o łaskę zdrowia i powrót do sił dla ks. proboszcza
Spowiedź Święta
Adoracja Najświętszego Sakramentu
19:00za śp. rodziców Klarę i Jana Treder, Helene Bednarek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
19:00w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i orędownictwo św. Józefa naszego patrona dla Blanki, Tobiasza, Huberta i całej rodziny
19:00Msza Święta gregoriańska – za śp. Annę Bednarek  
03/02/2024 Sobota
07:15intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
17:30za śp. mamę Marię Suską w 3 rocznicę śmierci oraz zmarłych dziadków Helenę i Brunona Litwin
17:30Msza Święta gregoriańska – za śp. Annę Bednarek
17:30za śp. Helenę i Edwina Tutkowskich oraz zmarłych z rodziny ( Ks. Proboszcz)  
04/02/2024 V Niedziela Zwykła
07:15za śp. Franciszka Myszk i Kazimierza Pobłockiego
07:15w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz o łaskę zdrowia dla mamy i dziecka (Ks. Proboszcz)
07:15za śp. Jerzego Reiter w dniu urodzin
09:00o szczęśliwe rozwiązanie oraz łaskę zdrowia dla dziecka i mamy
09:00Msza Święta gregoriańska – za śp. Annę Bednarek
10:30Kamienica Szlachecka – za śp. rodziców Leokadię i Feliksa, Agnieszkę i Władysława Kiedrowskich
11:00za śp. zmarłych z rodziny Wojtala i Andrik w rocznicę śmierci taty
18:00za śp. Leona Marszk, rodziców z obojga Stron, wszystkich zmarłych z naszych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00za sp. Irenę Daleką w 30 dzień po pogrzebie