NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO   –   4  IV  2021

6.00 – 1) w intencji całej naszej Rodziny Parafialnej  

           2) za śp. Bernarda i Helenę Kotłowskich oraz Edwina Kurszewskiego

           3) za śp. Brunona, Pawła i Andrzeja

9.00  – 1) za śp. Zygmunta Jażdzewskiego 

            2) za śp. Leokadię i Zygmunta Żynda z okazji urodzin Leokadii

11.00 – 1) za śp. rodziców Jadwigę i Bolesława Dawidowskich

2) za śp. rodziców Genowefę i Tadeusza Lipowskich oraz Irenę i Edwarda Strupińskich

13.30 Kamienica – za śp. męża Romana                              

16.00 – za Anielę Mańską w dniu ziemskich urodzin   

18.00 – o łaskę nieba dla Marii, Agnieszki, Jana i Jerzego Puzdrowskich

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  5  IV  2021

7.15 – za śp. Franciszka Myszk w dniu urodzin

9.00  – w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla Krzysztofa i Iwony Hinz w dniu urodzin

11.00 – 1) w podziękowaniu za odebrane łaski z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla Mirosławy i Mariana z okazji 35 rocznicy ślubu – int. od córki Janiny z mężem Karolem i dziećmi  

            2) za śp. Sewerynę Szlagowską w dniu ziemskich urodzin

13.30 Kamienica – za śp. Danutę Bladowską i Henryka Naczk                                

16.00 – w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla Joanny i Marka oraz całej rodziny     

18.00 – za śp. Stanisława Puzdrowskiego w dniu urodzin            

WTOREK    6  IV  2021

7.15 – 1) za śp. Kazimierza Hadam – int. od brata Antoniego z rodziną

2) w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla Antoniego z okazji 1 urodzin 

17.00 – za śp. ojca Józefa Mańskiego w rocznicę śmierci     

17.30 – za śp. Bronisławę i Franciszka Jeżewskich oraz Genowefę, Urszulę i Stefana Jeżewskich w rocznicę śmierci Franciszka

ŚRODA   7  IV  2021

7.15 – 1) za śp. siostrę Irenę Treder

2) za śp. dziadków Leona i Łucję, rodziców Anastazego i Annę, Teresę Pobłocką oraz Anastazego i Bogumiłę Gronda

3) od Bożego Miłosierdzia o nawrócenie zatwardziałych grzeszników i o nowe
i święte powołania kapłańskie i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz o dary Ducha Świętego dla już powołanych   

9.00 Kamienica – o łaskę nieba dla śp. Agnieszki, Alfonsa i Wojtka oraz zmarłych
z rodziny Hildebrandt i Mielewczyk

17.00 – za śp. męża Antoniego Dalekiego oraz opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie

17.30 – za śp. Katarzynę Łaszewską

CZWARTEK  8  IV  2021

7.15 – za śp. Anastazję, Józefa, Wacława Gosz oraz zmarłych z rodziny Gosz

17.00 – za sp. Rodziców, teściów, Alfonsa, Stanisława i Damiana oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17.30 – za sp. Stanisława i Teresę Karkowskich

PIĄTEK   9  IV 2021

7.15 – za śp. Martę i Bernarda Jank oraz Józefę, Edmunda i Antoniego Browarczyk  

8.00 – za śp. ojca Alfonsa Reiter

17.30 – 1) za sp. ojca Jana Koszałka oraz męża Jana Miotk

             2) o szczęśliwe rozwiązanie oraz o łaskę zdrowia dla dziecka i mamy

SOBOTA – 10  IV  2021

7.15 – 1) za sp. Anastazego i Bogumiłę Gronda oraz Brunona i Annę Westphal

2) w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny Jank

16.00 – Msza Święta ślubna

17.30 – 1) o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i łaskę zdrowia dla Heleny Mielewczyk z okazji urodzin

               2) za śp. Antoniego Jank oraz zmarłych z rodziny Jank i Młyńskich

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO –  11  IV  2021

7.15 – 1) o łaskę nieba dla Stanisława i Kazimierza Trepczyk

           2) za śp. Małgorzatę, Anastazego i Czesława Wenta w 13 rocz. śmierci Anastazego

9.00  – w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla męża Franciszka z okazji urodzin

11.00 – 1) za śp. rodziców Brygidę i Augustyna w rocznicę śmierci

              2) za śp. matkę Władysławę Lewna

13.30 Kamienica – w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu Agnieszki i Edmunda i o potrzebne łaski dla całej rodziny                              

16.00 – rezerwacja p. Kamiński     

18.00 – za śp. syna Juliana w 21 urodziny oraz za śp. rodziców Gertrudę i Józefa, teściów Martę i Stanisława, Krzysztofa i brata Henryka