XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 21.11.2021

7.15   – 1) za zmarłych rodziców Rozalię i Henryka Dawidowskich, Barbarę, dziadków i zmarłych z rodziny

         – 2) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 18 urodzin syna Michała

         – 3) za śp. Ojca z Róży Różańcowej Ojców z Borucina i dusze w czyśćcu cierpiące 9.00          – 1) za śp. męża Jerzego Pelowskiego

         – 2) za śp. Matki z Róży Różańcowej z Borucina i za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 – Kamienica – w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Opatrzności Bożej i Matki Najświętszej z okazji 20 rocznicy ślubu dla Bożeny i Wojciecha oraz całej rodziny

11.00 – 1) za śp. rodziców Franciszka i Anastazję Stefanowskich w rocznicę urodzin Franciszka oraz teścia Jana Gruchała

         – 2) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji rocznicy ślubu Marka i Małgorzaty Szlagowskich

16.00 – Nabożeństwo na zakończenie roku kościelnego – Cantus Angeli

18.00 – za śp. Bogdana Reglińskiego z okazji urodzin

PONIEDZIAŁEK – Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wspomnienie  – 22.11.2021

7.15   – za śp. Zitę i Floriana

17.00 – za śp. Andrzeja Gilmeister

17.30 – 1) za śp. Zbigniewa Konkel w I rocznicę śmierci

– 2) za śp. Helenę i Edwina oraz zmarłych z rodziny Tutkowskich

WTOREK – 23.11.2021

7.15   – 1) za śp. Elżbietę i Zygmunta Lewna oraz Jana Węsierskiego

         – 2) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Dawidowskich

8.00   – 1) za śp. Wiktorię, Leona i Stanisława Puzdrowskich

         – 2) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu Ewy i Władysława

17.00 –  za śp. Rozalię i Władysława Maszk oraz Stefanię

17.30 – w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu Krzysztofa i Katarzyny Bulczak

ŚRODA – św. Andrzeja Dung–Lac i Towarzyszy, męczenników z Wietnamu – 24.11.2021

7.15   – 1) za śp. rodziców Cygert i Kotłowskich, syna Kazimierza w dniu urodzin matki Augustyny

9.00   – Kamienica – za śp. męża Franciszka Bartelik z okazji urodzin, za za śp. rodziców, teściów, krewnych z obojga stron i dusze w czyśćcu cierpiące

17.30 – za śp. Mieczysława Góra w 1 rocznicę śmierci

Czwartek – Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, wspomnienie – 25.11.2021

7.15  – za śp. męża Kazimierza Kostuch oraz zmarłych z rodziny Kostuch i Ramczyk

17.00 –  za śp. Ambrożego Zarach

17.30 – za śp. Zdzisławę i Franciszka Grzonka oraz za Czesława Literskiego

Piątek – 26.11.2021

7.15   – 1) o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla braci i sióstr z rodzinami

         – 2) za dusze w czyśćcu cierpiące

12.00 – Msza Święta w intencji seniorów i osób niepełnosprawnych

17.00 – w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jakuba z okazji 18 urodzin

17.30 – 1) za śp. Józefa Stankowskiego, Jana Wentę oraz Helenę i Edwina Tutkowskich

         – 2) za śp. Wiktorię i Leona Lewna

Sobota – 27.11.2021

7.15  – 1) za śp. Franciszkę i Bernarda Birr w rocznicę śmierci

         – 2) za śp. rodziców Leokadię i Aleksandra oraz zmarłych z rodziny Jakubowskich

17.30 – 1) za śp.  Bronisława i Krzysztofa Górskich, rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące

         – 2) za śp. Stefanię i Bernarda Czaja

I NIEDZIELA ADWENTU – 28.11.2021

7.15   – 1) za zmarłych z rodziny Halman i Kleist w rocznicę urodzin Arkadiusza

         – 2) za śp. Andrzeja Gilmeister

9.00   – 1) w intencji parafii

         – 2) o łaskę nieba dla śp. Ojców i Matek i zmarłych z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 – Kamienica – 1) za śp. siostry różańcowe z Róży Najświętszej Bogarodzicy Maryi z Bolwerka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

         – 2) za śp. siostry z Róży Matek z Kamienicy Szlacheckiej (zel. P. Irena Stencel) oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 – 1) za śp. Mirosława, Iwonę Brzeskich w 30 rocznicę śmierci oraz Benedykta Brzeskiego

18.00 – za śp. Halinę i Jana Szyca