NIEDZIELA   Uroczystość  Najświętszej Trójcy   4.06.2023.  

7.15 1) za śp. Jadwigę, Józefa i Zbigniewa Gojtowskich

2)za śp. Agnieszkę Myszk w 15 rocz. śmierci oraz Stanisława, Czesława i Andrzeja

3) za śp. Andrzeja Gilmeister (PELPLIN)

9.00 1) za śp. męża Wojciecha oraz zmarłych z rodzin Kwidzińskich i Dąbrowskich

2)za śp. Renatę Czenstkowską w 2 rocz. śmierci, męża Bronisława oraz o potrzebne łaski dla wnuka Kacpra z okazji 18 urodzin

10.30 Kamienica 1) za śp. rodziców Jana i Annę, ciocię Annę i babcię Anastazję

11.00 1) za śp. Martę i Leona Recław, Łucję i Jana Migiel, męża Gerarda Formela oraz dusze w czyśćcu cierpiące

15.00 – Nabożeństwo czerwcowe

18.00 1) za śp. Franciszka Myszk

PONIEDZIAŁEK – 5.06.2023.

17.30 1) za śp. Stanisława, Benedykta i Wandę Pelowskich

         2) za śp. męża Andrzeja Dułak, Roberta i Helenę Dułak oraz Stefanię Lubocką

Nabożeństwo czerwcowe

18.15 1) za śp. Klarę i Wiktora Borowskich oraz teściów i szwagrów

2) za śp. rodziców Urszulę i Wacława Gosz

3) za śp. Andrzeja Gilmeister (PELPLIN)

WTOREK – 6.06.2023.    

7.15   1) za śp. Klarę Gojtowską z okazji urodzin

         2) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa dla mamy Urszuli i Teresy

8.00   1) o łaskę opamiętania i zgodę

17.30 1) za śp. Tomasza Falkowskiego, męża Kazimierza Hadam i Wojciecha Wiśniewskiego

         `2) za śp. Andrzeja Gilmeister            Nabożeństwo czerwcowe

ŚRODA – 7.06.2023.    

7.15   1) za śp. rodziców Cygert i Kotłowskich w dniu urodzin ojca Roberta oraz za śp. syna Kazimierza

         2) o Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Zakonu Serafickiego, św. Józefa i św. ojca Franciszka dla siostry Ireny i siostry Gabrieli na drodze powołania we FZŚ oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do FZŚ

         3) za śp. Andrzeja Gilmeister

9.00 Kamienica 1) za śp. zmarłych z rodzin Gulatowskich i Miąskowskich

17.30 1) za śp. męża Antoniego Dalekiego           Nabożeństwo czerwcowe

CZWARTEK  –  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa   8.06.2023.

7.15 1) za śp. Bernarda Kitowskiego

2) za śp. Eugeniusza Buszman – int. Zak. Pogrzebowego P. Stencla

9.00 1) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa dla Renaty i Tomasza z okazji 10 rocznicy ślubu

9.00 Kamienica 1) za śp. Andrzeja Gilmeister

11.00 1) w intencji całej naszej Rodziny Parafialnej

2) w podziękowaniu za dar powołania kapłańskiego z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa dla ks. proboszcza Krzysztofa – int. Młodzieży św. Józefa

         3) za śp. Kazimierza Klasa – int. Zak. Pogrzebowego P. Stencla

18.00 1) w podziękowaniu za dar powołania kapłańskiego z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa dla ks. Krzysztofa

         2) za śp. Klarę i Jana Treder oraz dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK – 9.06.2023.

17.00 – Kamienica 1) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, wstawiennictwo św. Józefa i dobry wybór drogi życiowej dla syna Filipa z okazji 18 urodzin

17.30-18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30 1)w podziękowaniu za dar macierzyństwa z prośbą o zdrowie dla matki i dziecka

         2) za śp. Andrzeja Gilmeister

19.00 1) za śp. rodziców Helenę i Franciszka Szmytke, Wandę i Pawła Ulenberg oraz zmarłych z rodziny

         2) za śp. Antoniego i zmarłych z rodziny Jank i Młyńskich

Nabożeństwo czerwcowe

SOBOTA   – 10.06.2023.

7.15 1) za śp. Andrzeja Gilmeister

         2) za śp. Lidię Brylowską – int. Zak. Pogrzebowego P. Piocha

17.30 1) za śp. Brunona Pobłockiego w 1 rocznicę śmierci

         2) za śp. rodziców Martę i Augustyna, siostry: Stefanię, Genowefę, Urszulę i matkę chrzestną        Nabożeństwo czerwcowe

NIEDZIELA     11.06.2023.  

7.15 1) za śp. rodziców i teściów z obojga stron z okazji rocznicy śmierci rodziców

2)za śp. ojca Antoniego w rocznicę urodzin i matkę Gertrudę Baranowskich

3) za śp. brata, rodziców i dziadków z obojga stron

4) za śp. Andrzeja Gilmeister (PELPLIN)

9.00 1) za śp. Józefa i Wiktorię Szlagowskich, siostrę Helenę i zmarłych braci

2)za śp. zmarłych z rodzin Makurat, Pastwa i Reiter

3) za śp. mamę Stanisławę w rocznicę śmierci, ojca Bronisława i braci Buszman

10.30 Kamienica 1) o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o Boże błogosławieństwo dla księży posługujących w naszej parafii oraz o łaskę pokoju na świecie – int. Róży Matek NMP Matki Kościoła z Kamienicy Szlacheckiej ( zel. P. M. Leman)

11.00 1) za śp. Pawła Peta w 25 rocznicę śmierci

15.00 – Nabożeństwo czerwcowe

18.00 1) za śp. żonę Brygidę Reiter z okazji urodzin, zmarłych rodziców Stefanię i Jana Reiter oraz teściów Rozalię i Józefa Kulas