V NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.02.2022

7.15   1) za śp. Klemensa, Władysława i Monikę Furman

         2) za śp. rodziców chrzestnych Ludwikę Zwara i Leona Pek

9.00   1) za śp. ojca Jana w 30 rocznicę śmierci oraz matkę Benedyktę Wojtala i zmarłych z rodziny Andrik

         2) w intencji Wspólnoty Parafialnej

         3) za śp. Wojciecha Myszka oraz Jacka Burchacz

10.30 Kamienica 1) za śp. męża Leona Myszk i zmarłych rodziców z obojga stron oraz zmarłych z rodziny

11.00 1) za śp. Marię Piotrowską, Irenę Niewodowską, małżonków Kusków i Winklerów

18.00 1) za śp. brata Jana Kostuch, rodziców Franciszkę i Roberta oraz za Zbigniewa, Stanisławę i Bronisława

         2) za śp. rodz. Marię i Eugeniusza Gronda w 6 rocznicę śmierci ojca

PONIEDZIAŁEK – 07.01.2022

7.15  1) za śp. rodziców Annę i Jana, brata Romana, siostrę Elżbietę oraz ojca Jana

17.00 1) w Panu Bogu znanej intencji

17.30 1) za śp. rodziców Stefanię i Władysława Gilmeister

         2) za śp. Andrzeja Gilmeister i zmarłych z sąsiedztwa

WTOREK – 08.02.2022

7.15   1) o darowanie win i o łaskę nieba dla Józefa Formeli oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

         2) w podziękowaniu za otrzymane łaski w ubiegły rok z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej Sianowskiej dla całej rodziny w nowym roku

17.30 1) za śp. męża Antoniego Dalekiego oraz o Boże Błogosławieństwo w rodzinie

ŚRODA – 09.02.2022

7.15   1) za śp. Józefa Formela oraz o Boże Błogosławieństwo w rodzinie

9.00 Kamienica 1) za śp. Barbarę i Karola Nowaków – intencja od Marii Nowak z rodziną

17.30 1) za śp. rodziców Józefę i Zygmunta Wenta i zmarłych z rodziny Wenta, Smentoch, Knitter i Salewskich

CZWARTEK – wspomnienie św. dziewicy Scholastyki – 10.02.2022

7.15  1) za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30 1) w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny z okazji 50 urodzin Danuty

PIĄTEK – 11.02.2022

7.15   1) za śp. Rozalię Dawidowską w 3 rocznicę śmierci oraz Henryka

17.00 1) za śp. Klarę Borowską oraz Katarzynę Łaszewską

17.30 1) za śp. Bronisławę Trepczyk – intencja od Róży Matek z Poljańskiej

SOBOTA – 12.02.2022

7.15  1) za zmarłe Matki z Róży Matek z Lipowca

17.30 1) za śp. męża Klemensa Furman w 39 rocznicę śmierci oraz szwagra Mariana i Mieczysława Górę oraz rodziców z obojga stron

         2) za śp. Wandę i Józefa Grotów

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.02.2022

7.15   1) za śp. ojca Bronisława – w dniu urodzin, za mamę i Braci Buszman

         2) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja i Barbary oraz w pewnej intencji

9.00   1) o łaskę nieba dla ojca Tadeusza Grabowskiego oraz zmarłych z rodz. Grabowskich i Płotka

         2) za śp. Władysława Cybula, rodziców, teściów, siostrę Barbarę oraz braci Józefa, Antoniego i Zygmunta

10.30 Kamienica   1) za śp. męża Leona Pek oraz zmarłych z rodzin Pek i Klawikowskich

11.00 1) za śp. Martę Labuda w 2 rocznicę śmierci, Brunona, Mieczysława oraz teściów

18.00 1) za śp. rodziców Agnieszkę i Antoniego Witka