21 – 28.08.2022 r.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.08.2022

7.15  1) za śp. Zygmunta i zmarłych z rodziny

2) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa dla Ojców z Róży z Długiego Krza – wieś oraz za dusze w czyśćcu cierpiące z Borzestowa oraz ich rodzin

9.00  1) w intencji naszej Rodziny Parafialnej

2) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa dla Moniki i Michała w 2 rocznicę ślubu

10.30 Kamienica 1)

11.00 1) za śp. teścia Jana w rocznicę śmierci oraz rodziców Anastazję i Franciszka

18.00 1) za śp. ojca Franciszka Dułak w 11 rocznicę śmierci oraz rodziców Helenę i Roberta Janneck

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie NMP Królowej – 22.08.2022

7.15 1) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa dla Patrycji z okazji urodzin

17.00 1) za śp. męża Kazimierza i wnuka Krzysztofa Puzdrowskich

17.30 1) za śp. Leokadię, Józefa, Ewę oraz zmarłych krewnych z rodziny Stefanowskich

2) za przyczyną Matki Bożej i św. Józefa o łaskę uwolnienia od nałogu alkoholowego
i nawrócenie do Pana Boga

WTOREK – 23.08.2022

7.15  1) za śp. Jadwigę i Michała Malek oraz zmarłych z rodziny Malek i Penk

         2) za śp. Bernarda Markowskiego – intencja od Zakładu Pogrzebowego p. Stencla

8.00 1) za śp. Józefa Okrój – intencja od Zakładu Pogrzebowego p. Stencla

18.00 1) za śp. Ryszarda oraz zmarłych z rodzin Dułak, Młyńskich i Mielewczyk

ŚRODA – Święto św. Bartłomieja Apostoła – 24.08.2022

7.15 1) za śp. Elżbietę i Stanisława Stencel i Gabriele

9.00 Kamienica 1) za śp. rodziców z obojga stron i zmarłych z rodziny

15.00 1) msza Święta Ślubna

17.30 1) za śp. Stefanię i Anastazego Kleist w 1 rocznic kęs śmierci Anastazego

CZWARTEK – 25.08.2022

7.15 1) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa dla całej rodziny z okazji
10 rocznicy ślubu Emilii i Marcina

17.00 1) za śp. Bronisławę Kryszewską oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17.30 1) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa dla córki Kornelii z okazji
18 urodzin

PIĄTEK – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – 26.08.2022

7.15 1) za śp. rodziców Józefa i Bronisławę oraz braci Jana, Zygmunta i Romana

17.30 1) o radość nieba dla śp. Ojca Edmunda w rocznice śmierci oraz za zmarłych
z rodziny

SOBOTA – Wspomnienie św. Moniki – 27.08.2022

7.15    1) za śp. Bronisława i Krzysztofa Górskich, rodziców i teściów oraz dusze
w czyśćcu cierpiące

17.30 1) za śp. Ojca Franciszka w rocznice śmierci oraz matkę Anastazje i teścia Jana

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.08.2022

7.15  1) za śp. Annę i Anastazego Pobłockich, Teresę i Izydora Leman oraz dusze
w czyśćcu cierpiące

2) za śp. Zenona Gnyba, rodziców z obojga stron, rodzeństwo oraz zmarłych
z rodziny Dąbrowskich i  Gnyba

9.00  1) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa z okazji 70 rocznicy urodzin męża Edmunda

2) za śp. brata Marka w 40 rocznice śmierci, mamę Urszule i dziadków z obojga stron

10.30 Kamienica 1) za śp. Rodziców Wandę i Zygmunta Gańskich w rocznice śmierci mamy

11.00 1) za śp. Teresę i Stanisława Domaszk, brata Zygmunta i zmarłych z rodziny

18.00 1) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Józefa dla całej rodziny z okazji 30 rocznicy ślubu Reginy i Zygmunta