XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.10.2021

7.15   – 1) za śp. Wandę i Pawła Ulenberg oraz Helenę i Franciszka Szmytke i zmarłych z rodziny

9.00   – 1) za śp. Tobiasza Reclaf oraz o Boże Błogosławieństwo w rodzinie

         – 2) męża Kazimierza Puzdrowskiego w 1 rocznicę śmierci oraz Krzysztofa

11.00 – 1) za śp. męża Franciszka Zieman i rodziców z obojga stron

         – 2) za śp. rodziców Władysława i Jadwigę Szyca oraz Andrzeja Dawidowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące

13.30 – Kamienica – w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Klasa

18.00 – 1) o łaskę nieba dla braci Romana i Franciszka Galeńskich

         – 2) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny z okazji rocznicy ślubu Gabrieli i Jana

PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1.11.2021

7.15   – o radość nieba dla brata, męża i ojca Andrzeja

9.00   – za śp. męża Jana Miotk oraz siostrę Marię

11.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące

13.30 – Kamienica – za śp. rodziców Martę i Augustyna Lica w dniu urodzin ojca i 25 rocznicę śmierci mamy oraz męża Bogusława i siostry Stefanię i Genowefę

18.00 – za śp. Mariana Szlagowskiego w rocznicę śmierci

WTOREK – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – 2.11.2021

7.15   – 1) za śp. męża Zygmunta, zmarłych z rodziny Myszk i Cichosz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

         – 2) za śp. Bernarda Zaworskiego w dniu urodzin – intencja od dzieci

         – 3) o łaskę nieba dla śp. Janiny Czerwińskiej – intencja od Róży Różańcowej

9.00   – za śp. Anastazję, Józefa, Wacława Gosz i Irenę Treder

17.30 – 1) Msza święta zbiorowa

         – 2) za śp. Małgorzatę, Anastazego i Czesława Wenta

ŚRODA – 3.11.2021

7.15   – 1) za śp. Józefa i Agnieszkę Jóskowskich

         – 2) za śp. Romana Jażdżewskiego

9.00   – Kamienica – o łaskę nieba dla śp. Anny Stolc w 1 rocznicę śmierci i w dniu urodzin – intencja od dzieci

10.00 – Msza pogrzebowa

17.30 – 1) za śp. Henryka Mach – z okazji urodzin

         – 2) za śp. zmarłych rodziców Agnieszkę i Jerzego Hinc, ojca Jana i brata Antoniego Klawikowskich

I CZWARTEK MIESIĄCA – Św. Karola Boromeusza, wspomnienie – 4.11.2021

7.15   – 1) za śp.  Agnieszkę i Józefa Jóskowskich w rocznicę śmierci Agnieszki

         – 2) za śp.  Teresę i Józefa Treder oraz braci

17.30 – 1) za śp. męża Wojciecha Wiśniewskiego oraz szwagra Tomasza Falkowskiego

I PIĄTEK MIESIĄCA – 5.11.2021

7.15   – 1) za śp. Anastazję, Konrada, Agnieszkę i Alfonsa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17.30 – 1) w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny w 5 rocznicę ślubu Natalii i Kamila oraz w rocznicę ślubów rodziców i brata

         – 2) o łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin, zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i  o nawrócenie grzeszników w naszej ojczyźnie i na całym świecie – intencja rodzin z Borzestowa i wybudowania

I SOBOTA MIESIĄCA – 6.11.2021

7.15   – 1) w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa przez ludzi

         – 2) za śp.  rodziców Leokadię i Aleksandra Jakubowskich i zmarłych z rodziny

17.30 – 1) za śp. Jana Fierka w 1 rocznicę śmierci

         – 2) za śp. Klemensa Furman, braci Zbigniewa i Edwina oraz rodziców z obojga stron

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.11.2021

7.15   – 1) o łaskę nieba dla śp. Bronisławy i Stanisława Trepczyk oraz męża Kazimierza Trepczyk i rodziców

         – 2) o radość nieba dla śp. Andrzeja Gilmeister

9.00   – 1) o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja w dniu urodzin

         – 2) o łaskę nieba dla śp. syna Wojciecha Myszk oraz zięcia Jacka Burczak

10.30 – Kamienica – za śp. męża Leszka Hildebrandt, brata Andrzeja, rodziców z obojga stron i zmarłych z rodziny

11.00 – 1) za śp. Elżbietę i Edmunda Bigus

         – 2) za zmarłych z rodziny Wojtala i Andrik

15.00 – Koncert

18.00 – za śp. męża Antoniego Dalekiego oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie