1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

3. W poniedziałek, 2 listopada w naszej parafii będą sprawowane trzy Msze Święte w następujących godzinach: o 7.15 i 17.30 w Wygodzie i o godz. 9.00 w Kamienicy Szlacheckiej.

4. W tym roku ze zrozumiałych względów nie będzie tradycyjnej procesji na nasz cmentarz parafialny. W zamian po wszystkich Mszach Świętych odprawimy nabożeństwo w intencji naszych zmarłych. W dni powszednie od wtorku 3 listopada po Mszach Świętych wieczornych ok. godz. 18.30 będziemy modlili się na naszym cmentarzu za zmarłych Koronką do Miłosierdzia Bożego. W niedzielę 8 listopada o godz. 19.00 zapraszam do naszej świątyni na wieczornicę „Miłość i Pamięć” poświęconą naszym zmarłym. Zachęcam do przynoszenia zdjęć naszych zmarłych, które umieścimy na tablicy wspomnień.

5. Przez osiem dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

6. W środę podczas nowenny nasze modlitwy kierujemy ku Matce Bożej. Powierzajmy Jej wstawiennictwu tych, którzy od nas odeszli do wieczności, oraz tych z naszej wspólnoty parafialnej, których Bóg powoła wkrótce do siebie.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00 i Mszy Świętej o godz. 17.30. W pierwszy piątek miesiąca odwiedziny chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 16.00. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej porannej.

8. W tym tygodniu patronują nam:
• 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.
9. Młodzież z KSM-u spotyka się w piątek na Mszy Świętej wieczornej.

10. Spotkanie ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 10.00 w kościele.

11. Bóg zapłać wszystkim, którzy w sobotę pomagali w porządkowaniu terenu przykościelnego i przyplebanijnego. W miarę możliwości w kolejne soboty kontynuujemy nasze prace. Dziękuję naszym gospodyniom za przygotowane potrawy.

12. Dziękuję także za wsparcie inicjatywy budowy Hospicjum w Kartuzach.

13. W kruchcie na stoliku, w zakrystii i w biurze parafialnym możemy już odbierać kartki na wypominki jednorazowe, roczne i na Mszę św. zbiorową w Dzień Zaduszny.

14. Ogłoszenie z Gminy Stężyca i Zarządu PCK Kościerzyna. 4 listopada 2020 r. przy ul. Abrahama 11 w Stężycy, obok Ośrodka Zdrowia, będzie można oddać krew. Rejestracja w godzinach od 9.00 do 13.00.

15. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jana Miotk i śp. Romana Galeńskiego a we wtorek o godz. 10.00 pożegnamy śp. Kazimierza Puzdrowskiego. Naszych zmarłych parafian polecajmy miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…

16. Podtrzymujemy nasz niedzielny program Mszy Świętych sprawowanych w czasie pandemii.
7.15 – Długi Kierz, Ameryka, Nowa Ameryka, Srocze Góry, Przyrowie, Szklana
9.00 – Borzestowo, Borzestowska Huta, Myszkowo
11.00 – Ostrowo, Lisie Jamy, Jagodowo
13.30 – Kamienica Szlachecka,
16.00 – Borucino, Przyrowie, Leszczynki, Kamienicka Huta, Łączyno i Hel, Polejańska, Garecznica, Grodzisko
18.00 – Zajezierze, Łączyńska Huta, Szklana Wybudowanie, Szramnica, Wygoda Łączyńska, Łączyński Młyn, Grondowo